خانه
 


خبرنامه XBRL ایران


اخبار XBRL
رویدادهای آینده


اخبار IFRS


 

XBRL زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

سیستم گزارشگری XBRL به عنوان یک انقلاب در گزارشگری مالی تلقی شده که باعث کاهش هزینه تولید و دسترسی به اطلاعات جهت تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات صورتهای مالی میشود. این سیستم گزارشگری میتواند افزایش کیفیت اطلاعات، کاهش میزان خطا در اطلاعات و دسترسی سریعتر و ارزانتر به اطلاعات را برای کاربران ایجاد نماید. به علت اهمیت و فواید قابل توجه این سیستم گزارشگری، رئیس SEC از آن بعنوان "گزارشگری تعاملی" یاد کرده و آن را به عنوان آینده گزارشگری مالی معرفی می نماید. زبان XBRL، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که برای تهیه و مبادله الکترونیکی گزارش های بازرگانی در سراسر جهان، ایجاد شده است. این زبان در کل درباره برچسب گذاری الکترونیکی داده ها و شکل بسط یافته زبان نشانه ای XML می باشد. از سوی دیگر، سیاست های دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توسعه بازار سرمایه از طریق اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و تلاش در جهت جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه کشور، نیازمند یک بازار کارا با سیستم های اطلاع رسانی سریع، دقیق و قابل اتکاست. سیستم گزارشگری XBRL به عنوان ابزار کارای تهیه، تبادل و تحلیل اطلاعات مالی در بازارهای مهم سرمایه دنیا به شکل اجباری و یا اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم گزارشگری می تواند به تحقق سیاست های دولت در امر تعامل با بازارهای سرمایه دنیا و جذب سرمایه گذاران خارجی کمک نماید.

اخبار ویژه xbrl


دانلود تکسونومی و نمایشگر اسناد مصداق ایران


پیوندهای مفید
خانه  |  نقشه سایت
©2015 All rights reserved. Powered by RBXT.