اخبار > رویدادهای XBRL در جهان > نشست ثبت کسب و کار در اتحادیه اروپا
نشست ثبت کسب وکار اتحادیه اروپا
 
 

ثبت کسب و کار به بررسی XBRL برای جمع آوری داده ها می پردازد, کسب وکار دانمارک میزبان یک روزه اتحادیه اروپا است برای اشتراک گذاشتن ایده ها , نظرات , تجارب در شیوه های پر کردن XBRL است و اینکه کشورها را تشویق کنند اطلاعات خود را در قالب XBRL داشته باشند و از پر کردن اطلاعات در کاغذ دوری کنند. این جلسه درروز دوشنبه 7 سپتامبر 2015 با عنوان مقدمه ای بر گزارش کسب وکار 360 برگزار خواهد شد.ادامه مطالب

خانه  |  نقشه سایت
©2015 All rights reserved. Powered by RBXT.